ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายวงค์ พรมบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นายบุญโฮม จันทร์หอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นายฉัตราวรรษ คงจันทร์
เลขานุการสภา


นางสงวน จุลวิทัศน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายนิครน ตุ้มเมืองโดน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายจรัส แสนจังหรีด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายสุภี สักบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายจำนง เทพมาลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายสำเริง ไพรเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายประยูร บุญมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายวงค์ พรมบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายภาสกร จักรเฮียม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายบุญโฮม จันทร์หอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายคำพอย บุรารมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายประเสริฐ ทองพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นาจิตรสนา แสงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายเข็ม หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสมพงษ์ กองปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมชาย ทับศรีลักษณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมเด็จ แสนสี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายสมพาน หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายธีรวัฒน์ เทียงคาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11


นายจันทา แสงปุย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.80.208.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 549,990

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.