ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายวงค์ พรมบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นายบุญโฮม จันทร์หอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นายฉัตราวรรษ คงจันทร์
เลขานุการสภา


นางสงวน จุลวิทัศน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายนิครน ตุ้มเมืองโดน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายจรัส แสนจังหรีด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายสุภี สักบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายจำนง เทพมาลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายสำเริง ไพรเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายประยูร บุญมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายวงค์ พรมบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายภาสกร จักรเฮียม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายบุญโฮม จันทร์หอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายคำพอย บุรารมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายประเสริฐ ทองพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นาจิตรสนา แสงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายเข็ม หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสมพงษ์ กองปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมชาย ทับศรีลักษณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมเด็จ แสนสี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายสมพาน หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายธีรวัฒน์ เทียงคาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11


นายจันทา แสงปุย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,299

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.