ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร  


นายครรชิต ต่อเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นางเบญจมาศ ต่วนไธสง
รองนายก อบต.สีดา


นางเพ็ญมณี ดอนไพวัน
รองนายก อบต.สีดา


นายสุพจน์ ลุนไธสง
เลขานุการนายก อบต.สีดา

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,257

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.