ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)  
      

 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสีดา  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า อถลตามโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก  คุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา  อยู่ในเขตตำบลสีดา  มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร)

เอกสารการรับสมัครประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 090-2577557 

 แบบคำขอมีบัตร

ใบสมัคร

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
วันที่ประกาศ : 2560-12-26

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,254

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.