ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ใบสมัครกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
     ใบสมัครกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาดาวน์โหลด
 ระเบียบกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
     ระเบียบกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาดาวน์โหลด
 freak
     freakดาวน์โหลด
 แบบคำร้องส่วนโยธา
     หนังสือรับรองการให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดาวน์โหลด
     ใบแจ้งการขุดดิน ถมดินดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน อาคารดาวน์โหลด
 แบบคำร้องทั่วไป (สำนักปลัด)
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการดาวน์โหลด
 แบบคำขอแจ้ง/อนุญาต ตามข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข
     แบบคำขอเกี่ยวกับกิจการตลาดและสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหารดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตดาวน์โหลด
 แบบคำร้อง/คำขอ (ส่วนการคลัง)
     แบบฟอร์มขอยื่นแบบชำระภาษีดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ดาวน์โหลด
     การจัดเก็บภาษีดาวน์โหลด

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,295

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.