ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสืบสกุล แสงประพาฬ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)


นายวิเชียร ศรีวิชา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 6ว


นางสาวทิพาดา ประจง
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว


นางประทุมมา ชมภูพงค์
นักพัฒนาชุมชน 6


นางสาวพัฒยา แก้วหอม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5


นาวสาวโสภิดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป
นักทรัพยากรบุคคล


นายอาวุธ ไพรเขียว
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นายทองคำ เซ็นนอก
พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,245

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.