ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสืบสกุล แสงประพาฬ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)


นายวิเชียร ศรีวิชา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 6ว


นางสาวทิพาดา ประจง
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว


นางประทุมมา ชมภูพงค์
นักพัฒนาชุมชน 6


นางสาวพัฒยา แก้วหอม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5


นาวสาวโสภิดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป
นักทรัพยากรบุคคล


นายอาวุธ ไพรเขียว
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นายทองคำ เซ็นนอก
พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.80.208.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 550,016

 
องค์การบริหารส่วนตำบสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา 30430
Tel : 098-1012037
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.